Info dan – Borovo naselje

Dana 22.  kolovoza 2019. godine održano je  još jedno informiranje o programima osposobljavanja –  Program osposobljavanja za proizvođača i prerađivača aromatičnog i začinskog bilja te Program osposobljavanja za poslove ekološkog proizvođača povrća, voća i aromatičnog bilja koja se provode kroz projekt „Eko start“. Informiranje je održano u gradskoj četvrti Borovo naselje u vremenu od 8.00…