Ekološka poljoprivreda je u svakom slučaju budućnost poljoprivredne proizvodnje. Riječ je o zahtjevnijoj proizvodnji od tradicionalne i činjenica je da su ekološki proizvedeni proizvodi skuplji, ali su i puno zdraviji.

“Ekološka proizvodnja” (“organska”, “biološka”) poseban je sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajobraza, povećanje prinosa i otpornosti biljaka s pomoću prirodnih sila i zakona, uz propisanu uporabu gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i životinja, sukladno s međunarodno usvojenim normama i načelima.

Početkom listopada 2019. započela su dva programa osposobljavanja u ekološkoj poljoprivredi u okviru EU projekta EKO START. Polaznici su marljivo učili o značaju ekološkog uzgoja, tehnikama uzgoja, načinima obrade tla u ekološkom uzgoju povrća, voća i aromatičnog bilja, kao i o samoj proizvodnji aromatičnog i začinskog bilja i biološkom uzgoju te o tehnologiji obrade i prerade aromatičnog i začinskog bilja.

Stečena znanja i sposobnosti vješto su prakticirali i primjenjivali na edukacijskom nasadu Grada Vukovara.