Podjela uvjerenja polaznicima osposobljavanja

Dana, 3.3.2020.  u Učilištu Studium, održana je podjela uvjerenja polaznicima osposobljavanja Proizvođač i prerađivač aromatičnog i začinskog bilja i Ekološki proizvođač povrća, voća i aromatičnog bilja. Programe osposobljavanja je proveo partner na projektu Učilište Studium u čijim prostorijama u Vukovaru se odvijao teorijski dio nastave a praktični dio je proveden na edukacijskom nasadu u Borovu…