Dana, 3.3.2020.  u Učilištu Studium, održana je podjela uvjerenja polaznicima osposobljavanja Proizvođač i prerađivač aromatičnog i začinskog bilja i Ekološki proizvođač povrća, voća i aromatičnog bilja.

Programe osposobljavanja je proveo partner na projektu Učilište Studium u čijim prostorijama u Vukovaru se odvijao teorijski dio nastave a praktični dio je proveden na edukacijskom nasadu u Borovu naselju, na zemljištu koje je Grad Vukovar, kao partner na projektu, ustupio za ove svrhe.

Program osposobljavanja za proizvođača i prerađivača aromatičnog i začinskog bilja trajao je 202 sata od toga 132 sata teorijski dio te 70 sati praktični dio a program ekološki proizvođač povrća, voća i aromatičnog bilja ukupno 150 sati, 85 sati teorijski dio te 65 sati praktični dio nastave.

Po završetku programa polaznici su prošli završne ispite te su im uručena Uvjerenja o osposobljavanju.

Nakon ovih programa 20 najmotiviranijih polaznika ima priliku sudjelovati na radionicama „Kako do vlastitog posla u poljoprivredi“ i „Od polja do stola“ koje će u prostorijama Udruge žena Vukovar provesti partner PORC. A nakon toga će proći i karijerno savjetovanje u trajanju od 5 sati individualnog savjetovanja te će izraditi poslovne planove.

Projekt Eko start, koji ima za cilj doprinijeti povećanju zapošljivosti i samozapošljivosti ranjivih skupina kroz provedbu inovativnih programa u poljoprivredi na području VSŽ provodi se kroz tri elementa. U okviru elementa Intervencije na tržištu rada i klubovi za zapošljavanje provedena su 2 programa osposobljavanja za poslove Ekološkog proizvođača povrća, voća i aromatičnog bilja i za poslove Uzgoja i prerade aromatičnog bilja.

Udruga žena Vukovar je nositeljica  projekta Eko start koji je  financiran sredstvima Europske unije iz ESF u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Vrijednost projekta je 915.539,59 kn a provodimo ga sa partnerima Gradom Vukovarom, Poduzetničko razvojnim centrom općine Erdut-lokalna razvojna agencija (PORC), Učilištem Studium te HZZ PU Vukovar. Projekt traje 18 mjeseci (26.3.2019.-26.9.2020.)