Uvjeti za upis:
 • Minimalno završena srednja škola
 • Navršenih 17 godina života
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova proizvođača povrća, voća i aromatičnog bilja

 

Program osposobljavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno – instruktivnom nastavom.  Teorijski dio programa u trajanju od 85 sati izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 65 sati izvodi se na edukacijskom nasadu urbanog vrta koji je osigurao Grad Vukovar a koji zadovoljava kriterije obavljanja praktičnog programa.


R.B NASTAVNI PREDMET SATI
1 Osnove ekološkog poljodjelstva 6
2 Ekološka proizvodnja povrća, voća i aromatičnog bilja 52
3 Osnove ekonomike u proizvodnji povrća, voća i aromatičnog bilja 22
4 Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć 5
5 Praktična nastava 65
UKUPNO 150

U sklopu cjeline Osnove ekološkog poljodjelstva polaznici će naučiti što je održivo gospodarenje, upoznat se i steći znanje kako o ekološkim proizvodima i ekološkim jedinicama tako i o ekološkoj hrani i njezinim specifikacijama.

Tijekom nastavnog predmeta Ekološka proizvodnja povrća, voća i aromatičnog bilja polaznici programa osposobljavanja steći će znanje o značaju ekološkog uzgoja povrća, razlikovati različite tehnike ekološkog razmnožavanja povrćarskih kultura, upoznati se s tehnikama uzgoja povrća u ekološkoj proizvodnji. Također u sklopu istog predmeta upoznat će se s načinima obrade tla u ekološkom uzgoju povrća, značajke ekološkog uzgoja voća te sve ono što čini suštinu ekološkog uzgoja aromatičnog bilja.
U proizvodnji povrća, voća i aromatičnog bilja bitne su i osnove ekonomike u proizvodnji te će polaznici biti upoznati za zakonskom regulativnom vezanom uz proizvodnju, plasman i označavanje ekoloških proizvoda, poslovnim planiranjem, marketingom i troškovima.
Prije odlaska na praktičnu nastavu potrebno je naučiti koji su izvori opasnosti ali i mjere zaštite na poslovima ekološkog proizvođača kao i zaštitu od požara te pružanje prve pomoći.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • Odabrati i koristiti ekološke metode za uzgoj povrća, voća i aromatičnog bilja
 • Koristit zaštitna sredstva dozvoljena u ekološkoj proizvodnji
 • Primijeniti pravilnu ekološku agrotehniku (obrada tla, gnojidba) i pomorehničke mjere (rezidba i razmnožavanja)
 • Odabrati pravilan termin berbe povrća, voća i aromatičnog bilja
 • Primijeniti pravilne postupke sušenja i destilacije aromatičnog bilja
 • Primijeniti tehnike pravilnog skladištenja povrća, voća i aromatičnog bilja
 • Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju za proizvođača i prerađivača aromatičnog i začinskog bilja.
PRIJAVITE SE NA BESPLATNO OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE U POLJOPRIVREDI
Ekološki prizvođač povrća, voća i aromatičnog bilja
Proizvođač i prerađivač aromatičnog i začinskog bilja