Uvjeti za upis:
 • Minimalno završena osnovna škola
 • Navršenih 15 godina života
 • Sanitarna iskaznica

 

Program osposobljavanja u trajanju od 202 sata realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 132 sata izvodi se u učionici ustanove a praktični dio programa u trajanju od 70 sati izvodi se na edukacijskom nasadu urbanog vrta koji je osigurao Grad Vukovar a koji zadovoljava kriterije obavljanja praktičnog dijela programa.


R.B NASTAVNI PREDMET SATI
1 Botanika aromatičnog i začinskog bilja 40
2 Tehnologija proizvodnje aromatičnog i začinskog bilja 28
3 Tehnologija obrade i prerade aromatičnog i začinskog bilja 58
4 Zaštita na radu 6
5 Praktična nastava 70
UKUPNO 202

U sklopu nastavnog predmeta Botanika aromatičnog i začinskog bilja polaznici će se upoznati s povijesti aromatičnog i začinskog bilja, sa statusom aromatičnog i začinskog bilja danas te sa sistematizacijom, morfologijom i fiziologijom aromatičnog i začinskog bilja. Kroz predmet će se polaznici upoznati i naučiti što je to ekologija te karakteristike ekologije koje su značajne za aromatično i začinsko bilje.

Tijekom nastavnog predmeta Tehnologija proizvodnje aromatičnog i začinskog bilja polaznici će saznati koji su to zakonski propisi koji se odnose na ekološku proizvodnju aromatičnog i začinskog bilja te kakva je njihova primjena. Također upoznat će se s agroekološkim ali i agrotehničkim uvjetima proizvodnje. Ono što je bitno i što je suština ovog predmeta su sama proizvodnja aromatičnog i začinskog bilja kao i sam biološki uzgoj i u konačnici sve o ubiranju plodova aromatičnog i začinskog bilja.

Tehnologija obrade i prerade aromatičnog i začinskog bilja odnosi se na samu pripremu biljnog materijala za izolaciju ekstrakta te dobivanje eteričnog ulja, hidrolata te ekstrakata aromatičnog bilja.
Prije odlaska na praktičnu nastavu potrebno je naučiti mjere zaštite pri radu proizvođača i prerađivača aromatičnog i začinskog bilja te načine pružanja prve pomoći.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • Razlikovati pojedine porodice aromatičnih i začinskih biljaka prema njihovim osnovnim karakteristikama
 • Prepoznati razvojne faze biljke i vrste razmnožavanja
 • Razlikovati građu biljke i znati princip prehrane biljke
 • Razlikovati kemijske sastavnice aromatičnog bilja i aktivne tvari
 • Primijeniti sve mjere potrebne za ekološki uzgoj aromatičnog i začinskog bilja
 • Odabrati najbolji način pripreme tla za proizvodnju aromatičnog i začinskog bilja, odabrati hranjiva i obogaćivati tlo
 • Odabrati odgovarajuću mehanizaciju za pripremu tla, sadnju i branje aromatičnog i začinskog bilja
 • Provoditi kontrolu rasta i uzgoja aromatičnog i začinskog bilja
 • Odabrati način i sredstva za integralnu zaštitu aromatičnog i začinskog bilja
 • Odabrati vrijeme i način berbe aromatičnog i začinskog bilja
 • Odabrati najbolju metodu izolacije biljnog ekstrakta iz pojedine aromatične i začinske biljke
 • Primijeniti odgovarajuće načine pripreme svježeg i osušenog biljnog materijala
 • Primijeniti postupak provođenja pojedinog načina dobivanja eteričnog ulja
 • Primijeniti odgovarajuće provođenje postupka pročišćavanja i stabilizacije eteričnog ulja
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene eteričnih ulja
 • Provoditi postupak dobivanja, pročišćavanja i stabilizacije hidrolata
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene hidrolata
 • Provoditi odgovarajući postupak ekstrakcije
 • Odabrati odgovarajuće načine primjene ekstrakata
 • Koristiti zaštitnu opremu i provoditi mjere zaštite na radu u procesu proizvodnje aromatičnog i začinskog bilja
 • Koristiti zaštitnu opremu i provoditi mjere zaštite na radu u procesu obrade i prerade aromatičnog i začinskog bilja.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju za proizvođača i prerađivača aromatičnog i začinskog bilja.
PRIJAVITE SE NA BESPLATNO OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE U POLJOPRIVREDI
Ekološki prizvođač povrća, voća i aromatičnog bilja
Proizvođač i prerađivač aromatičnog i začinskog bilja