Drugi partnerski sastanak

Dana 17.7.2019. godine u prostorijama partnera Učilišta Studium u Vukovaru održan je drugi sastanak projektnog tima projekta “Eko start” (kodni broj:UP.01.3.1.01.0117). kojem su nazočili predstavnice nositelja projekta iz Udruge žena Vukovar te predstavnici partnerskih organizacija iz Učilišta Studium, Grda Vukovara i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Vukovar. Na sastanku se govorilo o vremenu i…