Partnerski sastanak

Dana 9.lipnja 2020. godine u prostorijama Udruge žene Vukovar u Vukovaru održan je peti sastanak projektnog tima projekta “Eko start” (kodni broj:UP.01.3.1.01.0117). kojem su nazočile predstavnice nositelja projekta iz Udruge žena Vukovar te predstavnice partnerskih organizacija iz Učilišta Studium, grada Vukovara i Poduzetničko razvojnog centra općine Erdut lokalne razvojne agencije d.o.o. za pružanje usluga. Na…